STYRELSEN

JESPER ANDERSSON,

ORDFÖRANDE

CECILIA BERGÅKRA,

TÄVLINGSSEKTIONEN

KATARINA JAKOBSSON,

STYRELSELEDARMOT

EMILIA BERGÅKRA,

UNGDOMSSEKTIONEN

ANNA HALVARSSON,

SEKRETERARE

KATARINA FORSELL,

STYRELSELEDARMOT

LOVA HALVARSSON,

VALBEREDNINGEN

ANNA GUDMUNDSSON THYRELL,

KASSÖR

ISAK FLODBERG,

VALBEREDNINGEN

NELLIE SVÄRD,

UNGDOMSSEKTIONEN